καλῆται

καλῆται
καλέω
call
fut ind mid 3rd sg (attic doric aeolic)
καλέω
call
pres subj mp 3rd sg
καλέω
call
pres ind mp 3rd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”